نمایش دادن همه 7 نتیجه

نفت و گاز ، پتروشیمی

PINION

نفت و گاز ، پتروشیمی

باترفلای والو

نفت و گاز ، پتروشیمی

چرخ گرداننده جوشکاری

نفت و گاز ، پتروشیمی

دمپنر

نفت و گاز ، پتروشیمی

دیافراگم

نفت و گاز ، پتروشیمی

دیافراگم

نفت و گاز ، پتروشیمی

دیافراگم منجیددار